فرش کیمیا کاربنی| گالری فرش 700 شانه فرش پايار

شانه : 700
تعداد رنگ : 10
تراکم : 2550
سایز:       3*4,2.5*3.5 ,2*3
1.5*2.25,1*4,1*3 ,1*2,1*1.5
 
 
  مدل فرش : کیمیا کاربنی
 
فرش ماشینی کیمیا

Copyright ® 2011 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
فرش پایار تولیدکننده فرش ماشینی 1050 (هزار و پنجاه) شانه تراکم 3000 و 700 (هفتصد) شانه 10 رنگ تراکم 2550